Akerbryggebarnehage

Elektronisk skjema

Priser

Bedriftsplass

Vedtekter

 

Priser

Bedriftsplass kr.4230,-  pr. mnd.  Dette inkluderer  bl.a varmmat/catering 4 dager pr. uke, inngangspenger til ulike kulturtilbud og utgifter til kollektive transportmidler.

Aker Brygge Barnehage yter søskenmoderasjon ut fra kommunale regler.

Kapitalinnskudd: kr.10.000,-, for søsken kr.5.000,-.

For bedriftsplasser se egen info vedr. skatteregler etc. 

For barnehagens vedtekter se informasjon : Vedtekter 

For søknadsskjema se : Elektronisk søknadsskjema

 


BarnehageWeb fra Byte AS