Akerbryggebarnehage

Tre avdelinger

Personalet

Kontakt

Bilder fra barnehagen

 

Personalet

Aker Brygge Barnehage SA har 12 heltidsansatte samt en støttepedagog i 80% stilling. Det er utdannet førskolelærer på alle avdelinger. Felles for alle er at de er engasjerte i barn og har bred barnehageerfaring. Arbeidsmiljøet er meget godt og preges av stabilitet. Det er god aldersfordeling blant personalet. Aker Brygge Barnehage SA kan sette inn vikar ved eventuelt sykefravær blant de ansatte.

 


BarnehageWeb fra Byte AS