Akerbryggebarnehage

Tre avdelinger

Personalet

Kontakt

Bilder fra barnehagen

 

Vi har tre avdelinger

De minste barna som er flinkere til å krabbe enn til å gå, holder til på Krabbene. De mellomstore barna, som kan kunsten å stå oppreist, holder til på Pingvinene. Og de største blir en dag så store at de flyr ut av Måkeredet sitt og begynner på skolen. Hver avdeling har egen pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og assistenter med variert erfaringsbakgrunn.

Vårt felles satsningsområde er "Kommunikasjon, språk og tekst". Målet er at barna skal bli glad i bøker, rim og regler og oppleve lesing som spennende, interessant og positivt.

Fysisk aktivitet og kulturformidling er andre områder med høy prioritet. Les mer på "Det foregår".

Velkommen inn til oss!

Resultat foreldretolfredsundersøkelse 2016 finner du her::

 Skala 1 – 5 hvor 5 er best

 

Aker Brygge Barnehage SA:

Ute- og innemiljø 4,4

Relasjon mellom barn og voksen 4,9

Barnets trivsel 4,7

Informasjon 4,6

Barnets utvikling 4,9

Medvirkning 4,5

Henting og levering 4,8

Tilvenning og skolestart 4,8

Tilfredshet 4,8

 


 

 

 


 


BarnehageWeb fra Byte AS